X

Mini Uttapam


90 /
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Mini Uttapam in Gorakhpur. Order Mini Uttapam at 90 /- Order Now!