X
+91-8687430558

Bhindi Do Pyaza


110 / 150

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Seasonal Veg & Chana Full Bhindi Do Pyaza at 150/- & Half Bhindi Do Pyaza at 110 /- Order Now!

BOOK NOW